Pannon Egyetem

Tudományos Diákköri Tanács

Hallgatói sikerek a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

 A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia a kiemelkedő, önkéntes kutatómunkát végző hallgatóink egyik legfontosabb fóruma. Elsősorban nem verseny, hanem lehetőség az eredmények bemutatására és megvitatására szakértő közönség előtt. A részvételi jog az intézményi és kari konferenciákon történő sikeres szerepléssel nyerhető el. A siker alapfeltétele a hallgató és témavezetője között kialakuló szoros szakmai és emberi kapcsolat.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Pannon Egyetemet 9 szekcióban 87 hallgató képviselte és 86 pályamunkát mutattak be. Munkájukat több mint száz témavezető segítette. Intézményi szinten tíz I. helyezést, kilenc II. és hét III. helyezést kaptak, valamint 13 különdíjjal ismerték el kutatási tevékenységüket. A részletes eredmények az Egyetemi Tudományos Diákkör honlapján itt tekinthetők meg.

            Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács ezúton is gratulál minden résztvevőnek és köszönetet mond a témavezetők áldozatos munkájáért. Arra biztatunk minden hallgatót, hogy bátran kapcsolódjon be az Egyetemen zajló kutatások valamelyikébe.

            A Pannon Egyetem hallgatóinak OTDK részvételi költségeit az Emberi Erőforrás Minisztérium NTP-OTDKR-16-0032 sz. pályázata támogatta.

 

 

Dr. Boda Dezső

ETDT Elnök

 

 

 


 


 A Pannon Egyetem hallgatói sikeresen szerepeltek a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A hallgatóknak köszönjük a kiváló helytállást, valamint a témavezetőknek az áldozatos munkát és a felkészítést.

 

A PDF nem jeleníthető meg.

A dokumentum letöltése PDF formátumban.

 

 

 


 

 


 

A PDF nem jeleníthető meg.

A felhívás letöltése PDF formátumban.

 


 

 


 

 

ITDK 2017

FELHİVÁS

A 2017. évi tavaszi

Kari Tudományos Diákköri Konferencián

való részvételre

A Pannon Egyetem Mérnöki Karának, intézeteinek és tanszékeinek, valamint képzési helyeinek támogatásával a Mérnöki Kar meghirdeti a Kari Tudományos Diákköri Konferenciáját 2017. május 3-ra alap- és mesterszakos hallgatók részére.

Időpontok/határidők:

  •           a regisztráció és az összefoglaló benyújtásának határideje: 2017. március 27. (hétfő) 23:00

A jelentkezés elektronikus regisztrációval, valamint a bemutatásra szánt pályamunka (dolgozat) összefoglalójának benyújtásával történik. Ezt a tdk.uni-pannon.hu weboldalon 2017. március 1-től elérhető rendszerben kell megtenni.

  •           a dolgozat elektronikus benyújtásának határideje: 2017. április 16. (vasárnap) 23:00

A dolgozatokat pdf formában a regisztrált és konferenciára jelentkezett hallgatók az online rendszerben megadottak alapján tudják feltölteni. A dolgozatot nyomtatva nem kell leadni. A dolgozatok készítése során a formai követelményeket be kell tartani.

A pályamunka formai követelményei

Kérjük, hogy a pályázó hallgató adja le a témavezető által aláírt nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a dolgozat benyújtásához. Ez a konferencián való részvétel feltétele.

 

                     Dr. Egedy Attila                                                         Dr. Varga Tamás

    a Pannon Egyetem Mérnöki Karának                         a Pannon Egyetem Mérnöki Karának

Kari Tudományos Diákköri Tanácsának titkára      Kari Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke