Pannon Egyetem

Tudományos Diákköri Tanács

 


 

A PDF nem jeleníthető meg.

A felhívás letöltése PDF formátumban.

 


 

 


 

Felhívás Alap-, Mester-, Doktori-, képzésben résztvevő hallgatók és posztdoktorok számára Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében.

 http://otdt.hu/hu/hirek/kutatoi-osztondij

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

 

Célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú publikáció (pl. tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat), vagy egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása. A pályázati kategóriák közül több esetében kiemelt szempont a TDK-tevékenység.

 

A pályázatok benyújthatók: 2016. június 10 - 27.

 

Az ösztöndíj havi összege: alapszakosoknak 75 000 Ft/fő/hó, mesterszakosoknak: 100 000 Ft/fő/hó. A doktori képzésben részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek és posztdoktorok ösztöndíjának összegeit részletesen a pályázati dokumentáció tartalmazza.
Az ösztöndíj időtartama: Az ösztöndíjas időszak 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig szól, a pályázók 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak, mely további 10 hónappal meghosszabbítható.

 

A pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok (Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató, Pályázati Adatlap) letölthetőek az Emberi Erőforrás Minisztériumának honlapjáról: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

Dr. Gaál Zoltán

A KRAFT velünk van!

2016. június 3., péntek 18:00 óra

Kőszeg, Poncichter Borozó, Várkör 54.

 

 

Az előadás bemutatja, mi is az a KRAFT

A KRAFT egy újszerű gondolkodásmód, egy győztes-győztes elvre koncentráló stratégia.

Építsünk fel egy új Kőszeg jövőképet és küldetést, álmodjuk meg együtt, hogy milyen Kőszeget képzelünk el!

’Kreatív város – fenntartható vidék’, vagy röviden KRAFT program, egy integrált fejlesztési koncepció, amelynek lényege, hogy a vidékfejlesztés több mint a város és környéke tereinek, épületeinek modernizálása, felújítása.
Nem egyszerűen kívülről jövő kezdeményezések az irányadók, hanem a helyi hagyományok, adottságok, a kulturális jegyek, valamint a helyi közösség különböző elemeinek együttgondolkozása, együttműködése.

“Aki az unokáira gondol, az diófát ültet, aki “csak” a gyerekeire gondol, az beéri a szilvafával. Ez egy olyan gondolkodási mód, ami a jövőorientált kultúra irányába mozdít.” (Dr. Gaál Zoltán)

 

 

Előadó: Dr. Gaál Zoltán
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetén belül a Kraft-központ vezetője
A Pannon Egyetem Menedzsment Intézetében professzor emeritus
A Pannon Egyetem volt rektora

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1065673820158875/

 

 


 

Dr. Szöllősi-Nagy András

Na most akkor mit fogunk inni?

2016. május 24., kedd 18:00 óra
Sport Pub, Veszprém

 

  • Az előadás áttekinti a vízgazdálkodás jelenlegi főbb globális kihívásait és a lehetséges megoldások körvonalait, különös tekintettel a 2015 utáni ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célokra (SDG).

  • Azzal érvel, hogy a népességdinamikai előrejelzések és a várható klímaváltozás tükrében a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat nem tartható fenn a XXI. században és ezért az a század egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb kihívása lesz.

  • Globális változás és adaptáció szükséges a vízgazdálkodás minden szintjén az integrált vízgazdálkodástól kezdve az intézményes felépítésen át az oktatásig és kutatásig.

  • A megállapítás egyaránt érvényes a fejlődő és iparosodott országokra.

  • Különösen érvényes ez Magyarországot illetően, ahol az elmúlt évtizedek a dezintegrált vízgazdálkodás példáját adták.

 

 

Előadó: Dr. Szöllősi-Nagy András, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (Institute of Advanced Studies Kőszeg)

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/949684618463895/

 

 


 

ntp 72 rgbemmi logoemet logo szines